Thành viên:Đức Anh/Cơ quan

Tủ sách mở Wikibooks

Để xây dựng một Wikibooks vững mạnh, tôi đề nghị xây dựng bộ phận chuyên trách như sau:

  1. Bộ phận Tin tức: viết lại các tin tức thường ngày của dự án Wikibooks.
  2. Bộ phận Tài liệu: tìm và cung cấp các tài liệu tự do phục vụ cho việc tạo sách.
  3. Bộ phận Tuần tra: là thẩm định cơ bản các sửa đổi tại dự án.
  4. Bộ phận Kiểm duyệt: thẩm định nội dung các cuốn sách tại dự án.