Thành viên:Đức Anh/Đại hội tháng Giêng

Tủ sách mở Wikibooks

Cứ mỗi năm một lần, Đại hội tháng Giêng lại được tổ chức. Đây là một dịp lớn trong năm. Các thành viên sẽ ngồi lại với nhau để cùng xây dựng và phát triển Wikibooks.

Những nội dung được tiến hành[sửa]

  • Kỳ bầu cử các Trọng tài vào Ủy ban trọng tài nhiệm kỳ mới. Hãy đề cử người mình thấy phù hợp hoặc tự ứng cử trước khi cuộc bầu cử diễn ra.
  • Cuộc bình chọn và đánh giá sách lớn nhất năm đây rồi. Các sách chất lượng tốt sẽ được mang ra để bình chọn làm sách chọn lọc. Rất nhiều sách sẽ được mang ra để cộng đồng đánh giá và xếp hạng chất lượng sách.
  • Nếu bạn thấy ai có đủ năng lực làm điều phối viên hay bảo quản viên, hãy đề cử họ. Bạn cũng có thể tự ra ứng cử các công việc này nếu thấy mình thích hợp và đủ khả năng.
  • Bạn có một đề xuất để cải tiến Wikibooks ư? Hãy đề xuất!
  • Đây cũng là thời gian để mọi người nhìn lại một năm đi qua, xây dựng mục tiêu cho hiện tại và tầm nhìn định hướng cho tương lai của dự án.

Thời gian tiến hành[sửa]

Theo tinh thần, đại hội sẽ diễn ra trong tháng 1 của năm. Cộng đồng có thể tùy chỉnh lịch theo từng năm cho phù hợp trong các trường hợp sau đây:

  • Tết Nguyên Đán bắt đầu sớm quá, trước tháng 2, khoảng thời gian này ít thành viên hoạt động. Trường hợp này có thể dời lịch khai mạc sớm hơn về ngày trước ngày 30 hoặc mùng 1 Tết từ 30-31 ngày sao cho đủ.
  • Ngày 1/1 không rơi vào thứ hai, như vậy không đẹp. Nếu muốn có thể dời lịch khai mạc sớm hoặc muộn hơn ngày 1/1 để khai mạc diễn ra vào thứ hai. Nên chọn ngày thứ hai gần nhất trong 2 ngày thứ hai kề trước và kề sau, không nên chọn thứ hai khác