Bước tới nội dung

Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks

Lập trình cơ bản

[sửa]

Lập trình cơ bản để làm trang mạng HTML thêm linh động thí dụ như thay đổi màu nền của trang mạng, tạo công cụ như đồng hồ, lịch để trong trang mạng mà ngôn ngử HTML không thể làm được

Tham Khảo

[sửa]