Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Hàm số lượng giác cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Có tất cả 6 Hàm số lượng giác cơ bản sau

Các định nghĩa[sửa]

Định nghĩa tam giác vuông[sửa]

Rtriangle.svg
Hàm số lượng giác cơ bản

Tam giác vuôngĐồ thị

Cos.svg

Sin.svg

Tan.svg

Cotan proportional.svg

Sec.svg

Cosec proportional.svg

Các định nghĩa khác[sửa]

Cos Sin

Số phứcChuổi số cộng

Chuổi số tíchGiải tích