Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Hàm số lượng giác cơ bản

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Có tất cả 6 Hàm số lượng giác cơ bản sau

Các định nghĩa[sửa]

Định nghĩa tam giác vuông[sửa]

Hàm số lượng giác cơ bản

Tam giác vuôngĐồ thị


Các định nghĩa khác[sửa]

Cos Sin

Số phứcChuổi số cộng

Chuổi số tíchGiải tích