Sách lượng giác/Công thức lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Hàm số lượng giác cơ bản

Đồ thịCác định nghĩa[sửa]

Tam giác vuông[sửa]

Hàm số lượng giác cơ bản

Tam giác vuông


Số phức


Chuổi số cộng

Chuổi số tíchGiải tích


Đẳng thức dạng số phức[sửa]

Với


Với

Vậy


Đẳng thức tích vô hạn[sửa]

Đẳng thức giới hạn[sửa]

Các công thức trong giải tích sau dùng góc đo bằng radian

Đẳng thức đạo hàm[sửa]