Bước tới nội dung

Sách hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Hóa học là một nhánh của khoa học tự nhiên, trong đó nghiên cứu về các thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất. Hóa học còn là môn học về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học.

Mục lục

[sửa]