Sách hóa học/Vật

Tủ sách mở Wikibooks

Vật đại diện cho một đại lượng vật lý quan sát được và đo được. Thí dụ như trái banh, cục đá, nguyên tử, lượng tử.

Tính chất Vật[sửa]

Vật lượng[sửa]

Vật lượng cho biết Chất lượng vật liệu trong một thể tích thể hình

Với

m - Khối lượng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kí lô gram Kg
V - Thể tích cho biết số thể hình vật đo bằng đơn vị mét khối m3
- Dung lượng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kilogram Kg/m3

Chất lượng[sửa]

Tỉ lệ số lượng vật lượng trên thể tích cho biết chất lượng

Thể tích[sửa]

Tỉ lệ số Vật lượng trên Chất lượng cho biết thể tích vật


Cấu tạo vật[sửa]

Nguyên tố vật chất[sửa]

Mọi vật đều tạo ra từ Nguyên tố vật chất phần tử chất nhỏ nhứt tạo nên Vật chất ở 4 trạng thái Rắn, Dẻo, Lỏng, Khí của 4 thân nhiệt 0, 25, 75, 100 độ C

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho biết những thông tin về các tính chất cơ bản của một nguyên tố. Ví dụ như dạng thể, độ bay hơi, độ đông đặc v.v. . Bảng nguyên tố tuần hoàn được sắp xếp theo Nhóm của 18 cột dọc và Chu kỳ của 7 hàng ngang


Nguyên tử Vật chất[sửa]

Mọi nguyên tố vật chất đều tạo ra từ Nguyên tử vật chất của các Điện tử , phần tử nhỏ nhứt không thê phân chia nhỏ hơn được , nằm trên các Quỳ đạo vòng tròn quay quanh một Hạt nhân ở trung tâm .

Vào đầu thế kỷ thứ 20, John Dalton đã phát hiện Nguyên tử là đơn vị cơ bản tạo nên Nguyên tố vật chất . Vào năm 1808, John Dalton đã đưa ra lý thuyết nguyên tử của ông dựa trên Định luật bảo toàn khối lượngĐịnh luật tỷ lệ các chất trong các phản ứng hoá học. Tất cả lý thuyết của ông dựa trên năm giả thuyết.

 1. Tất cả vật chất đều được tạo thành từ các nguyên tử.
 2. Nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất.
 3. Nguyên tử không thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi.
 4. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất.
 5. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp, phân tách hoặc tái sắp xếp lại.

Mô hình cấu trúc nguyên tử[sửa]

Mô hình phân bố điện tử Ruther ford[sửa]

 1. Mọi vật được tạo ra từ Nguyên tố hóa chất, phần tử nhỏ nhứt còn giử tính chất của vật
 2. Mọi Nguyên tố vật chất được tạo từ các phần tử điện nhỏ nhứt không thể phân chia gọi là Nguyên tử điện
 3. Mọi Nguyên tử điện đều có các vòng tròn Quỷ đạo chứa Điện tử âm quay quanh một Hạt nhân ở trong tâm chứa các Điện tử dươngĐiện tử trung hòa
 4. Số nguyên tố cho biết số lượng điện tủ âm trên các Quỷ đạo và số lượng điện tủ dương trong Hạt nhân
 5. Ở trạng thái cân bằng, tổng điện của nguyên tử bằng không
 6. Chỉ có điện tử âm trên quỷ đạo ngoài cùng mới có thể tham gia các phản ứng điện


Hạt Điện tử là các hạt mang điện nhỏ nhất không thể phân chia nhỏ hơn được tạo nên Nguyên tử điện

Điện tử Khối lượng Điện lượng Ký hiệu
Điện tử âm 9.1094 × 10−31 kg −1.602 × 10−19 C e-
Điện tử dương 9.1094 × 10−31 kg +1.602 × 10−19 C p+
Điện tử trung hòa 1.6726 ×10-27 kg 0 C 0

Mô hình tầng năng lượng điện tử Bohr[sửa]

 1. Các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo có năng lượng và bán kính cố định.
 2. Năng lượng của điện tử phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo của điện tử
 3. Điện tử nằm trên quỹ đạo có bán kính lớn nhất sẽ có năng lượng nghỉ nhỏ nhất và năng lượng động cao nhất
 4. Năng lượng ở mức năng lượng ổn định hay ở trạng thái ổn định .
 5. Nếu Nguyên tử hấp thụ năng lượng của một Lực (Điện , Ánh sáng ...) năng lượng của Nguyên tử sẻ thay đổi lúc này điện tử nằm ở trạng thái kích thích
 6. Điện tử trở thành điện tử tự do khi điện tử hấp thụ hay giải thoát năng lượng quang tuyến . Điện tử sẻ đi ra khỏi nguyên tử khi điện tử hấp thụ năng lượng quang tuyến . Điện tử sẻ đi vô trong nguyên tử khi điện tử giải thoát năng lượng quang tuyến

Tính toán Bohr[sửa]

Bán kín Bohr[sửa]

Cho lực Coulomb bằng lực ly tâm

Bohr điều kiện để lượng tử hóa của góc độn lượng

Giải tìm v

Thế v vào r

Với Hydrogen Z=1, n=1

được biết là bán kín Bohr Bohr radius

Tầng năng lượng lượng tử[sửa]

Với Hydrogen Z=1

n được biết là số lượng tử Principal quantum number

Vạch sáng Line spectra[sửa]


Vạch sáng Lyman

. Với n=2,3,4 ... 91-122nm

Vạch sáng Balmer

. Với n=3,4,5 ... 365-656nm

Vạch sáng Paschen

. Với n=4,5,6 ... 820-1875nm