Sách giải tích/Hàm số/Hàm số nghịch đảo

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số lượng giác cơ bản nghịch[sửa]

Hàm số lượng giác nghịch

Chuổi Số[sửa]

Các hàm nghịch đảo có thể được ký hiệu là sin−1 hay cos−1 thay cho arcsin và arccos. Việc dùng ký hiệu mũ có thể gây nhầm lẫn với hàm mũ của hàm lượng giác.

Các hàm lượng giác nghịch đảo cũng có thể được định nghĩa bằng chuỗi vô hạn: