Sách giải tích/Hàm số/Hàm số chẵn

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hàm số chẳn even function Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ[sửa]

là một hàm số chẳn vì

Các hàm số sau đều là hàm số chẳn[sửa]

Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine