Sách giải tích/Hàm số/Hàm số đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Trong hình học[sửa]

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có

Độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Từ trên

y = ax khi b=0. Đây là hàm số đường thẳng nghiêng đi qua điểm gốc (0,0)
y = b khi a=0 hay x=0 . Đây là hàm số đường thẳng ngang
với . Đây là hàm số đường thẳng dọc


Trong lượng giác[sửa]

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Tổng kết[sửa]

Hàm số đại số đường thẳng nghiêng[sửa]

Hàm số đường thẳng ngang[sửa]

Hàm số đường thẳng dọc[sửa]