Bước tới nội dung

Sách giải tích/Đồ thị hàm số/Đồ thị hàm số Log

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ thị hàm số Log có dạng tổng quát sau

Đồ thị hàm số Log

[sửa]
Đồ thị của ba hàm số logarit phổ biến nhất với cơ số 2, Bản mẫu:Mvar và 10