Sách giải tích/Đồ thị hàm số/Đồ thị Hàm số lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ thị Hàm số lũy thừa có dạng tổng quát sau

Đồ thị Hàm số lũy thừa[sửa]

Thiết lập bảng giá trị xy

x -2 -1 0 1 2
y

Để điểm trên hệ tọa độ xy cho hình sau