Sách chuyển động

Tủ sách mở Wikibooks


Sách vật lý về chuyển động của vật do có một lực tác động . Tính chất chuyển động , các loại chuyển đọng cơ bản .

LinearInterpolation.svgSlope picture.svgUniform circular motion.svgVelocity-acceleration.PNGIntegral as region under curve.pngWave.pngSimple harmonic oscillator.gif


Chuyển động[sửa]

Chuyển động đại diện cho di chuyển của một vật từ vị trí này sang vị trí khác do có một lực tương tác với vật. Thí dụ như đá banh đi từ A đến B . Mọi chuyển động đều có các tính chất sau

Tính Chất Chuyển Động Định nghỉa Ký Hiệu Công Thức Đơn vị
Đường dài đường dài di chuyển m
Thời gian Thời gian di chuyển s
Vận tốc Tốc độ di chuyển m/s
Gia tốc Thay đổi tốc độ theo thay đổi thời gian m/s2
Lực Sức dùng để thực thi một việc N
Năng lực khả năng thực thi một việc của lực N m
Năng lượng khả năng thực thi một việc của lực theo thời gian N m/s

Chuyển động cơ bản[sửa]

Chuyển động cân bằng[sửa]