Sách chuyển động

Tủ sách mở Wikibooks


Chuyển động đại diện cho di chuyển của một vật từ vị trí này sang vị trí khác do có một lực tương tác với vật. Thí dụ như đá banh đi từ A đến B . Mọi chuyển động đều có các tính chất sau

LinearInterpolation.svgSlope picture.svgUniform circular motion.svgVelocity-acceleration.PNGIntegral as region under curve.pngWave.pngSimple harmonic oscillator.gif