Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Vùng (Div)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh HTML dùng để chia văn bản ra thành vùng trong trang mạng

Cú Pháp[sửa]

<div 
Id=Ban_Quyen 
Top=Trên 
Left=Trái
Bgcolor=Màu nền 
Align=định hàng>
</div>
Tham số
Id Ban_Quyen
Top Trên
Left Trái
Bgcolor Màu nền
Align định hàng

Thí Dụ[sửa]

<div id=Ban_Quyen top=500 left=10 bgcolor=Yellow align=center>2000-2007</div>

Hiển thị trên màn hinh

Vùng có tọa độ Trên 500, Trái 10 Màu vàng hiển thị dử liệu ở trung tâm 2000-2007