Bước tới nội dung

Sách HTML/Thẻ lệnh HTML/Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị hàng chử theo kiểu đả định

Cú Pháp

[sửa]
<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Thí Dụ

[sửa]
<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>