Sách điện tử/Linh kiện điện tử/Điện trở/Mạch điện điện trở/Mạch điện RC nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện của một Tụ Điện và một Điện Trở mắc nối tiếp với nhau

Tính chất[sửa]

RC switch.svg


Ở trạng thái cân bằng, tổng điện thế RC bằng không

Phương trình đạo hàm mạch điện

Dùng hóan chuyển Laplace cho

Nghiêm phương trình trên

Tổng kết[sửa]

Mạch điện RC nối tiếp có

  • Phương trình đạo hàm bậc nhứt
  • Có nghiệm phương trình là hàm số mủ suy giảm

Với