Bước tới nội dung

Sách điện tử/Linh kiện điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Từ vật chất dẫn điện, người ta đã chế ra những linh kiện điện tử thụ động sau


Từ chất bán dẫn điện, người ta đã chế ra những linh kiện điện tử linh động sau


Con chíp điện tử của mạch điện tích hợp