Sách đại số/Phương trình đại số/Phương trình đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks


Phương trình đường thẳng[sửa]

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát sau

Giải phương trình[sửa]