Sách đại số/Phương trình đại số/Giải phương trình đường tròn

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình hình tròn hệ số thực[sửa]

Dạng tổng quát

Giải phương trình

Phương trình hình tròn hệ số phức[sửa]

Dạng tổng quát

Giải phương trình