Sách đại số/Phương trình đại số/Giải phương trình đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks
LinearInterpolation.svg

Dạng tổng quát[sửa]

Giải phương trình[sửa]

Nghiệm số phương trình[sửa]