Sách đại số/Hàm số/Toán hàm số/Giới hạn

Tủ sách mở Wikibooks

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số .

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu toán limit

Toán[sửa]

Phép toán Limit được thực hiện như sau


Luật toán giải tích Limit[sửa]

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. (assuming yn ≠ 0 for all n in N and lim y_n ≠ 0).

Thí dụ[sửa]