Sách đại số/Hàm số/Hàm số đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm , ta có thể vẻ một đường thẳng có

Tính chất[sửa]

Độ dóc đường thẳng

Hàm số đường thẳng

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

Tổng kết[sửa]

Hàm số đại số đường thẳng nghiêng[sửa]

Hàm số đường thẳng ngang[sửa]

Hàm số đường thẳng dọc[sửa]