Sách đại số/Hàm số/Đồ thị hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ Thị là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên một mặt phẳng .

Loại đồ thị[sửa]

Đồ thị được dùng để hiển thị tọa độ của một điểm trong không gian . Có hai loại đồ thị 1) Đồ thị trục 2) Đồ thị trục

Đồ Thị XY[sửa]

Đồ Thị XY là một Đồ Thị tạo bởi hai đường thẳng ngang và dọc vuông góc với nhau . Đường thẳng ngang được gọi là trục hoành hay trục x . Đường thẳng dọc được gọi là trục tung hay trục y . Hai đường thẳng vuông góc cắt nhau tại một điểm, gọi là điểm gốc có tọa độ (0,0)

Một điểm, A , trên Đồ Thị XY sẽ có một tọa độ A(X,Y) với

chiều dài X
độ cao Y

Tọa độ của một điểm A(4,8) có

x = 4
y = 8

Đồ Thị Rθ[sửa]

Khi một đường thẳng có độ dài R cắt đường chân trời (đường thẳng ngang) tại một điểm và tạo thành một góc θ. Trên mặt phẳng Rθ, đường bán kín R cắt đường chân trời tại một điểm gốc (R,0) .

Đồ Thị Vòng Tròn là một cách hiển thị Tọa độ của một điểm trên vòng tròn có Bán kín R ở Góc độ θ

Trên mặt phẳng Rθ, Một điểm chuyển động theo vòng tròn sẻ có một tọa độ A(R,θ) và được biểu hiện như sau A = (R,θ)

Chuyển đổi hệ tọa độ[sửa]

Nếu có một điểm có tọa độ A(X,Y) tương đương với A(R,θ) trong Hệ số Thực thì

Chuyển đổi từ tọa độ Rθ sang tọa độ XY được thực hiện như sau

Chuyển đổi từ tọa độ XY sang tọa độ Rθ được thực hiện như sau

Đồ thị hàm số[sửa]

Bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x[sửa]

Với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x tương đương . Thí dụ, với hàm số f(x)=x ta có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x -2 -1 0 1 2

Hình hàm số[sửa]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta có thể vẻ được hình đường thẳng có độ góc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)

Danh sách các đồ thị hàm số[sửa]