Bát quái

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
TaiJi-BaGua.gif

Bát quái đại diện cho 8 quẻ do Phục hy sáng chế để biểu diển biến hóa của Vũ trụ và mọi vật . 8 quẻ Bát quái bao gồm

八卦 Bát Quái
乾 Càn
兌 Đoài
離 Ly
震 Chấn
巽 Tốn
坎 Khảm
艮 Cấn
坤 Khôn
Thiên/Trời Trạch/Đầm/Hồ Hỏa/Lửa Lôi/Sấm Phong/Gió Thủy/Nước Sơn/Núi Địa/Đất
天 Tiān 澤(泽) Zé 火 Huǒ 雷 Léi 風(风) Fēng 水 Shuǐ 山 Shān 地 Dì


Hệ thống Bát quái được phát triển từ Phục hy , Văn vương và được chia ra thành 2 loại Tiên thiên Bát quáiHậu thiên Bát quái

  • Phục hy Bát quái . Truyền thuyết nói rằng Kinh dịch bắt đầu ra đời từ vua Phục Hy, lúc ấy Hoàng Hà có con long mã hiện hình lưng nó có khoáy thành đám, từ một đến chín, vua Phục Hy coi những khoáy đó, mà hiểu được lẽ biến hóa của vũ trụ và tạo ra
  • Văn vương Bát quái . Theo như Văn vương, khi thế giới bắt đầu, đã có trời và đất. Trời phối hợp với đất sinh ra tất cả mọi thứ trong thế giới. Cơ xương Bát quái dùng Phục hy Bát quái với Trời là quẻ Càn . Đất là quẻ Khôn . Sáu quẻ còn lại là con trai và con gái của trời và đất.
  • Tiên thiên Hậu thiên Bát quái[1] . Bát quái có thể chia thành Tiên thiên Bát quái của Phục Hy và Hậu thiên Bát quái của Chu Văn Vương.


Xem thêm[sửa]