Bước tới nội dung

Bát quái

Tủ sách mở Wikibooks

Bát quái đại diện cho 8 trạng thái của một sự việc bao gồm 8 hình tượng , tên gọi và đại diện cho trạng thái

Tên gọi Bát quái[sửa]

八卦 Bát Quái
乾 Càn
兌 Đoài
離 Ly
震 Chấn
巽 Tốn
坎 Khảm
艮 Cấn
坤 Khôn
Thiên/Trời Trạch/Đầm/Hồ Hỏa/Lửa Lôi/Sấm Phong/Gió Thủy/Nước Sơn/Núi Địa/Đất
天 Tiān 澤(泽) Zé 火 Huǒ 雷 Léi 風(风) Fēng 水 Shuǐ 山 Shān 地 Dì

Thí dụ[sửa]

8 hướng Đông - Đông Bắc - Bắc - Tây Bắc - Tây - Tây Nam - Nam - Đông Nam
8 khí tiết (Khí hậu) Ấm - Nóng - Mát - Lạnh
8 quẻ Phục hy 1 Càn (☰), 2 Đoài (☱), 3 Ly (☲), 4 Chấn (☳), 5 Tốn (☴), 6 Khảm (☵), 7 Cấn (☶), 8 Khôn (☷)

Bát quái Âm dương[sửa]

Bát quái Tánh âm dương
Khôn, Cấn , Khảm , Tốn Âm
Càn , Đoài , Ly , Chấn Dương

Bát quái Ngũ hành[sửa]

Bát quái Ngũ hành
Kiền, Đoài Kim
Khảm Thủy
Chấn, Tốn Mộc
Ly Hỏa
Càn , Khôn Thổ

Ứng dụng[sửa]

Bói toán[sửa]