Phong trào Phục Hưng

Tủ sách mở Wikibooks


Phục Hưng là tên gọi của một phong trào văn hóa quan trọng trong lịch sử châu Âu, kết thúc thời kỳ tăm tối kéo dài ở châu Âu và mở ra thời kỳ khôi phục và đổi mới văn hóa kéo dài từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 tại châu Âu. Các bạn hãy cùng tìm hiểu về phong trào đã mở đường cho một châu Âu hùng mạnh này nhé!

Các phần sách[sửa]

Tìm hiểu:

Các lĩnh vực trong phong trào:


Tác giả: Đức Anh