Bước tới nội dung

LaTeX

25% developed
Tủ sách mở WikibooksĐây là một hướng dẫn về hệ thống sắp chữ LaTeX, một tài nguyên hữu ích cho tất cả mọi người, từ những người dùng mới muốn tìm hiểu, đến những người cũ cần tham khảo nhanh.

TeX và LaTeX

TeX là một chương trình máy tính do Donald Knuth tạo ra, có nguồn gốc từ magnum opus (kiệt tác) của ông, The Art of Computer Programming. Chương trình này lấy văn bản "thô" chuyển thành một tài liệu chất lượng cao dùng để in ấn hoặc xem trên màn hình. LaTeX là một hệ thống macro được xây dựng trên TeX nhằm mục đích đơn giản hóa việc sử dụng và tự động hóa nhiều tác vụ định dạng phổ biến. LaTeX là tiêu chuẩn "de-facto" đối với các sách và tạp chí học thuật trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như toán học và vật lý, đồng thời cung cấp một số phần mềm miễn phí tạo kiểu chữ tốt nhất.

Cuốn sách này bao gồm các phần nội dung như sau:

 • Bắt đầu cung cấp cho bạn các bước đầu tiên để in tài liệu đầu tiên, từ việc cài đặt phần mềm cần thiết đến các khái niệm và cú pháp cơ bản.
 • Các yếu tố chung thảo luận về các tính năng phổ biến của bộ xử lý tài liệu, bao gồm phông chữ, bố cục, màu sắc, danh sách và số liệu.
 • Cơ học là một số chủ đề không thực sự cần thiết để viết một tài liệu cơ bản, nhưng có thể giúp bạn hiểu cách một số phần của hệ thống làm việc. Các chủ đề này là bắt buộc đối với các tài liệu tinh chỉnh. Hãy dùng chúng làm hỗ trợ cho các chương khác nhau, vì chúng thường xuyên được nhắc đến.
 • Văn bản Kỹ thuật tập trung vào các vấn đề chuyên ngành khác nhau, chủ yếu là cho công việc khoa học.
 • Trang Đặc biệt dành cho các trang có cấu trúc thường được đặt trong các phụ lục.
 • Tài liệu Đặc biệt: phần này giải quyết các loại tài liệu khác nhau với phong cách bài viết cổ điển.
 • Tạo đồ họa dành cho quá trình viết đồ họa từ một tài liệu LaTeX.
 • Lập trình hoặc cách tạo macro và gói của riêng bạn.
 • Linh tinh chứa mọi thứ không phù hợp với các phần trước, như quản lý dự án và các chủ đề khác liên quan đến LaTeX nhưng không phải là vốn có của chính LaTeX.
 • Trợ giúp và Đề xuất: Câu hỏi thường gặp bao gồm các cạm bẫy rất phổ biến và các khuyến cáo quan trọng cho mọi người, chúng tôi mong bạn đọc nó; Mẹo và Thủ thuật là những vấn đề cụ thể hơn nhiều.
 • Phụ lục.

Nội dung

[sửa]
If you have questions related to LaTeX, ask at the Q&A.

Edit the TOC or the stages


 1. Bắt đầu
  1. Giới thiệu 100% developed  as of Oct 3, 2006
  2. Cài đặt 100% developed  as of Sep 4, 200
  3. Cài đặt các gói mở rộng 100% developed  as of Aug 24, 2007
  4. Cơ bản 100% developed  as of Aug 24, 2007
  5. Cách nhận sự trợ giúp 100% developed  as of Nov 09, 2015
 2. Các yếu tố chung
  1. Cấu trúc Tài liệu 100% developed  as of Aug 24, 2007
  2. Định dạng Văn bản 100% developed  as of Oct 3, 2006
  3. Định dạng Đoạn văn 100% developed  as of Oct 3, 2006
  4. Màu sắc 100% developed  as of Sep 7, 2008
  5. Phông chữ 100% developed  as of Oct 3, 2006
  6. Cấu trúc Danh sách 100% developed  as of March 13, 2011
  7. Ký tự Đặc biệt 100% developed  as of Apr 24, 2012
  8. Quốc tế hóa 100% developed  as of Oct 21, 2010
  9. Rotations 100% developed  as of Dec 20, 2012
  10. Tables 100% developed  as of Oct 3, 2006
  11. Title creation 100% developed  as of Oct 3, 2006
  12. Page Layout 100% developed  as of Oct 3, 2006
  13. Customizing Page Headers and Footers‎ 50% developed  as of Mar 7, 2020
  14. Importing Graphics 100% developed  as of Oct 3, 2006
  15. Floats, Figures and Captions 100% developed  as of Oct 3, 2006
  16. Footnotes and Margin Notes 100% developed  as of Apr 24, 2012
  17. Hyperlinks 100% developed  as of Sep 7, 2008
  18. Labels and Cross-referencing 100% developed  as of Oct 9, 2006
  19. Initials 100% developed  as of Jun 25, 2018
 3. Cơ chế
  1. Errors and Warnings 75% developed  as of Aug 24, 2007
  2. Lengths 100% developed  as of Oct 3, 2006
  3. Counters 100% developed  as of Dec 20, 2012
  4. Boxes 100% developed  as of Dec 20, 2012
  5. Rules and Struts 100% developed  as of Dec 20, 2012
 4. Văn bản Kỹ thuật
  1. Mathematics 100% developed  as of Oct 13, 2006
  2. Advanced Mathematics 75% developed  as of Jun 29, 2010
  3. Theorems 75% developed  as of Oct 9, 2006
  4. Chemical Graphics 75% developed  as of Jul 3, 2007
  5. Algorithms 75% developed  as of Dec 3, 2007
  6. Source Code Listings 100% developed  as of Dec 20, 2012
  7. Linguistics 75% developed  as of Sep 8, 2011
 5. Trang Đặc biệt
  1. Indexing 75% developed  as of Aug 24, 2007
  2. Glossary 75% developed  as of Jun 7, 2010
  3. Bibliography Management 75% developed  as of Oct 3, 2006
  4. More Bibliographies 25% developed  as of Apr 24, 2012
 6. Tài liệu Đặc biệt
  1. Scientific Reports (Bachelor Report, Master Thesis, Dissertation) 25% developed  as of Aug 28, 2016
  2. Letters 75% developed  as of Apr 24, 2007
  3. Presentations 75% developed  as of Sep 7, 2008
  4. Teacher's Corner 50% developed  as of Apr 24, 2012
  5. Curriculum Vitae 50% developed  as of Nov 21, 2012
  6. Academic Journals (MLA, APA, etc.) 25% developed  as of Jul 16, 2022
 7. Tạo Đồ họa
  1. Introducing Procedural Graphics 100% developed  as of Jul 3, 2007
  2. MetaPost 0% developed  as of Jan 5, 2013
  3. Picture 50% developed  as of Jul 3, 2007
  4. PGF/TikZ 25% developed  as of Jul 3, 2007
  5. PSTricks 50% developed  as of Jul 3, 2007
  6. Xy-pic 25% developed  as of Jul 3, 2007
  7. Creating 3D graphics 0% developed
 8. Lập trình
  1. Macros 100% developed  as of Apr 24, 2012
  2. Plain TeX 100% developed  as of Jan 13, 2013
  3. Creating Packages 100% developed  as of Apr 24, 2012
  4. Creating Package Documentation 0% developed  as of Apr 9, 2018
  5. Themes 75% developed  as of Jan 13, 2013
 9. Linh tinh
  1. Modular Documents 100% developed  as of Oct 3, 2006
  2. Collaborative Writing of LaTeX Documents 75% developed  as of Aug 29, 2007
  3. Export To Other Formats 100% developed  as of Jan 19, 2007
 10. Trợ giúp và Đề xuất
  1. FAQ 100% developed  as of Dec 21, 2012
  2. Tips and Tricks 75% developed  as of Oct 3, 2006
 11. Phụ lục
  1. Tác giả 0% developed  as of Apr 24, 2012
  2. Liên kết 0% developed  as of Oct 3, 2006
  3. Tham khảo Gói 0% developed  as of Apr 24, 2012
  4. Tài liệu mẫu LaTeX 0% developed  as of July 31, 2007
  5. Chỉ mục 0% developed  as of Sep 7, 2008
  6. Bảng thuật ngữ lệnh 100% developed  as of Jan 13, 2021

Cách sách khác

[sửa]