LaTeX/Cách nhận sự trợ giúp

Tủ sách mở Wikibooks

Để nhận sự trợ giúp, bạn có thể tìm 1 số nơi như:

hoặc các cộng đồng LaTeX trong ngôn ngữ của bạn. Bạn nên trình bày vấn đề của mình bằng 1 ví dụ nhỏ gọn để mọi người có thể giúp bạn nhanh hơn.