Hay Day/Sản phẩm động vật

Tủ sách mở Wikibooks

Sản phẩm động vật là các vật phẩm sản xuất bởi động vật trang trại. Một số sản phẩm thu hoạch bằng việc cho ăn, một số thì phải săn bắt và dùng máy để xử lý.

Sản phẩm[sửa]

Cấp độ 1
Cấp độ 6
Cấp độ 10
Cấp độ 16
Cấp độ 27
Cấp độ 32
Cấp độ 39
Cấp độ 44
Cấp độ 50
Cấp độ 62