Bước tới nội dung

Học Pascal/Danh sách lệnh/SetTime

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin chỉnh, sửa giờ hiện tại

Cú Pháp[sửa]

SetTime(Tiếng,Phút,Giây,Giây100);

Thí Dụ[sửa]

SetTime(Hour,Min,Sec,Sec100);