Hóa học đại cương/Nguyên tố/Cấu tạo nguyên tố/Lý thuyết nguyên tử John Dalton

Tủ sách mở Wikibooks

Vào năm 1808, John Dalton đã đưa ra lý thuyết nguyên tử của ông để giải thích định luật bảo toàn khối lượngđịnh luật tỷ lệ các chất trong các phản ứng hoá học. Bao gồm các giả thuyết sau

  1. Tất cả vật chất đều được tạo thành từ các Nguyên tố
  2. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất
  3. Các nguyên tử không thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi
  4. Các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất
  5. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp, phân tách hoặc tái sắp xếp lại