Hóa học đại cương

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung[sửa]

Hình biểu diễn ba chiều của quỹ đạo 4f (4f orbital).

Bản mẫu:Book Search

Phản ứng hóa học[sửa]

 1. Naming Substances Tập tin:0%.svg
 2. Công thức và hóa trị Tập tin:0%.svg
 3. Stoichiometry Tập tin:0%.svg
 4. Phương trình hóa học 25%.svg
 5. Cân bằng phương trình hóa học Tập tin:0%.svg
 6. Limiting Reactants and Percent Yield Tập tin:0%.svg
 7. Phân loại phản ứng hóa học Tập tin:0%.svg
 8. Biến đổi năng lượng trong phản ứng hóa học Tập tin:0%.svg
 9. Predicting Chemical Reactions Tập tin:0%.svg

Phản ứng oxy hóa khử[sửa]

 1. Phản ứng oxy hóa khử 75%.svg
 2. Tình trạng oxy hóa 75%.svg
 3. Điện hóa 25%.svg

Phụ lục[sửa]

 1. 75%.svg Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học
 2. Tập tin:0%.svg Units
 3. Tập tin:0%.svg Constants
 4. Tập tin:0%.svg Useful Equations
 5. Tập tin:0%.svg Standard Reduction Potentials
 6. Tập tin:0%.svg Table of the Chemical Elements and their Properties
 7. Tập tin:0%.svg Review Questions

Mục lục[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]