Hóa học đại cương

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sổ tay vật lý | Vật lý đại cương | Lý thuyết vật lý | Hóa học đại cương

Hóa học là một bộ môn khoa học về các đặc tính, sự cấu tạo, và cách thay đổi của các chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng xảy ra giữa những thành phần đó.

Quyển sách này trình bày một cách tổng quát những vấn đề liên quan đến hóa học.

Hóa học cơ bản[sửa]

 1. Chương 1 - Nguyên tố hóa học
 2. Chương 2 - Bảng tuần hoàn nguyên tố
 3. Chương 3 - Định luật hóa học
 4. Chương 4 - Chất hóa học
 5. Chương 5 - Liên kết hóa học
 6. Chương 6 - Công thức hóa học
 7. Chương 7 - Nguyên tử hóa học
 8. Chương 8 - Phân tử hóa học
 9. Chương 9 - Phản ứng hóa học
 10. Chương 10 - Phương trình phản ứng hóa học

Kim loại[sửa]

 1. Kim loại
 2. Á kim
 3. Phi kim
 4. Hợp kim

Dung dịch[sửa]

 1. Axít

Các ngành hóa học[sửa]

 1. Hóa hữu cơ
 2. Hóa vô cơ

Tham Khảo[sửa]

 1. Hóa Học trong Wiki Bách Khoa

Tủ Sách[sửa]

Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988