Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết hiđrô

Tủ sách mở Wikibooks

Khái niệm[sửa]

Liên kết hiđrô là liên kết hóa học khi có lực hút tĩnh điện giữa H mang điện dương với nguyên tố có độ âm điện mạnh như N, Cl, O, F cho một Liên kết

Ảnh hưởng của liên kết hiđrô[sửa]

Liên kết hidro có ảnh hưởng đến tính chất lí, hóa học của các chất . Liên kết hidro liên phân tử

  • làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi ...
  • làm giảm độ điện ly của axit
  • Gây biến đổi độ tan nếu chất tan tạo được liên kết hidro với dung môi thì chất tan tan tốt trong dung môi đó. Ví dụ : rượu etilic tan vô hạn trong nước, amoniac tan rất tốt trong nước ...