Hóa học đại cương/Liên kết hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể của một chất hóa học

Nước muối

Liên kết ion trong muối ăn NaCl

Liên kết hóa học[sửa]