Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết cộng hóa trị

Tủ sách mở Wikibooks

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử có một hay nhiều cặp điện tử (electron) chung. Mỗi cặp điện tử chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.

Các kiểu cộng hóa trị[sửa]

  • Cộng hóa trị không cực
các cặp e chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào.
  • Cộng hóa trị phân cực
các cặp e chung bị lệch về phía một nguyên tử.
  • Liên kết cho nhận
cặp e chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.

Tính chất[sửa]

Tính chất của liên kết cộng hóa trị là: các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, sắt,..., có thể là chất lỏng như : nước, ancol,...., hoặc chất khí như cacbonic, clo, hiđro,...

Các chất có cực như ancol ethylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot và các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua...

Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

  • Liên kết cộng hóa trị phối hợp
  • Liên kết hiđrô