Hóa học đại cương/Liên kết hóa học/Liên kết Kim loại

Tủ sách mở Wikibooks

Liên kết Kim loại[sửa]

Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm điện tử, nó sẽ trở thành phần tử ion mang điện dương hoặc âm. Hai ion khác loại sẻ hút nhau tạo thành một Phân tử trung hòa về điện . Kim loại và Phi Kim dể Liên Kết với nhau để tạo một Phân Tử

Các Nguyên Tố thuộc nhóm Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng. Các Nguyên Tố thuộc nhóm Phi kim thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. Vì vậy

  • Các kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion Dương .
  • Các chất phi kim có khuynh hướng nhận electron để trở thành ion âm.


Ứng dụng[sửa]