Hóa học đại cương/Hóa hữu cơ

Tủ sách mở Wikibooks

Hóa học hữu cơ là ngành khoa học về những cấu trúc, tính chất, thành phần, phản ứng, và cách tổng hợp của những hợp chất hữu cơ.

Phân loại các hợp chất hữu cơ[sửa]

Cơ sở để phân loại các chất hữu cơ là cấu trúc của chúng. Các chất hữu cơ được chia ra làm 3 nhóm lớn:

 • Các hợp chất không vòng
 • Các hợp chất vòng
 • Các hợp chất dị vòng

Bản thân mỗi nhóm trên lại được chia thành các loại chất. Mỗi loại chất có một nhóm xác định các nguyên tử gọi là nhóm chức. Nhóm chức gây ra các tính chất hóa học đặc trưng cho loại chất đó.

Một số loại chất hữu cơ[sửa]

 • Hidrocacbon
 • Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
 • Rượu
 • Phenol
 • Andehit
 • Xeton
 • Axit cacboxilic
 • Ete
 • Este