Hóa học đại cương/Hóa Chất/Tên Gọi

Tủ sách mở Wikibooks

Tên Gọi[sửa]

Mổi Vật chất đều có một tên gọi và có một công thức hóa học tuân theo Quy định Đặt Tên Quốc Tế

Ôxy được dùng để gọi tên Chất hóa học có công thức O
Ôxygen được dùng để gọi tên Chất hóa học có công thức O2
Ôzone được dùng để gọi tên Chất hóa học có công thức O3