Hóa học đại cương/Hóa Chất

Tủ sách mở Wikibooks

Hóa Chất[sửa]

Chất Hóa Học tạo từ Nguyên tố hóa chất qua các Liên kết hóa học hay từ pha trộn nhiều chất lại với nhau . Mọi Chất Hóa Học đều có Tên Gọi, Công thức hóa học ở một Trạng Thái hửu hình

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Trạng Thái
Ô xy Gen ở thế Khí
Nước ở thể Lỏng
Nước Muối ở thể Lỏng

Loại Hóa Chất[sửa]

Đơn Chất[sửa]

Chất hóa học tạo từ một loại Nguyên tố hóa chất . Thí dụ như Các Đơn chất sau đây được tạo từ Nguyên tố hóa chất Ôxy

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Oxygen
Ozone

Hợp Chất[sửa]

Chất hóa học tạo từ nhiều hơn một loại Nguyên tố hóa chất . Thí dụ như Các Hợp Chất sau đây được tạo từ Nguyên tố hóa chất

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Nước
Thán Khí
Sắt Rỉ

Chất Pha Trộn[sửa]

Chất tạo ra từ pha trộn nhiều chất với nhau tạo ra một chất mới

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Trạng Thái
Nước Muối ở thể Lỏng

Tham Khảo[sửa]