Hóa học đại cương/Hóa Chất/Dung Dịch

Tủ sách mở Wikibooks

Dung Dịch[sửa]

Chất pha trộn của hai chất hóa học không theo liên kết hóa học

Thí Dụ[sửa]

Pha trộn Nước và Muối ta được Dung dịch Nước Muối

Tham Khảo[sửa]