Hóa học đại cương/Vật

Tủ sách mở Wikibooks

Vật đại diện cho một đại lượng vật lý quan sát được và đo được . Thí dụ như trái banh, cục đá , Nguyên tử , Nguyên tố , Chất , Vật

Trạng thái vật chất[sửa]

Mọi vật hiện hửu ở 3 Trạng thái - Rắn, Lỏng, Khí . Thí dụ như Nước đá ở trạng thái Rắn . Nưởc ở trạng thái Lỏng . Hơi nước ở trạng thái Khí

Khối lượng riêng[sửa]

Mọi vật đều có một số lượng vật chất bên trong một thể tích của một thể hình. Tỉ lệ số lượng vật chất trên thể tích vật chat cho biết dung lượng vật chất . Dung lượng vật chất có ký hiệu D đo bang đơn vị Kh/m3

Với

M - Khối lượng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kí lô gram Kg
V - Thể tích cho biết số thể hình vật đo bằng đơn vị mét khối m3
D - Khối lượng riêng cho biết số lượng vật đo bằng đơn vị Kilogram Kg/m3

Cấu tạo vật[sửa]

Mọi vật chất được tạo ra từ phần tử vật chất nhỏ nhất vẩn còn giữ tính chất của vật chất được gọi là Nguyên tố . Nguyên tố vật chất được tạo ra từ phần tử nhỏ nhứt được gọi là Nguyên tử của các Vòng tròn quỷ đạo chứa Điện tử âm quay quanh một Hạt nhân chứa Điện tư dươngĐiện tử trung hòa ở trong tâm


Vào năm, Rutherford công bố mô hình nguyên tử được gọi là Mô hình nguyên tử Rutherford cho rằng

  1. Nguyên tử có các vòng tròn quỹ đạo chứa nguyên tử điện âm được gọi là Điện tử âm quay quanh một Hạt nhân ở trong tâm chứa các nguyên tử điện dương được gọi là Điện tử dương và nguyên tử điện trung hòa được gọi là Điện tử trung hòa
  2. Ở trạng thái cân bằng, tổng điện của nguyên tử bằng không

Năm 1913, nhà vật lý lý thuyết người Đan Mạch Niels Bohr (1885-1962) đưa ra Mô hình nguyên tử Bohr cho rằng

  1. Các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo có năng lượng và bán kính cố định.
  2. Năng lượng của điện tử phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo của điện tử . Điện tử nằm trên quỹ đạo có bán kính lớn nhất sẽ có năng lượng nghỉ nhỏ nhất và năng lượng động cao nhứt . năng lượng ở mức năng lượng ổn định hay ở trạng thái ổn định . Nếu Nguyên tử hấp thụ năng lượng của một Lực (Điện , Ánh sáng ...) năng lượng của NguyêN tử sẻ thay đổi lúc này điện tử nằm ở trạng thái kích thích.