Esperanto

Tủ sách mở Wikibooks
Cờ Esperanto

Esperanto là ngôn ngữ nhân tạo được sử dụng rộng rãi nhất thế giới hiện nay được tạo ra bởi LL. Zamenhof vào thế kỉ 19. Sách này cung cấp tài liệu, thông tin cho những ai muốn học hoặc tìm hiểu và Esperanto.

Nội dung[sửa]

Mở đầu[sửa]

  1. Giới thiệu về Esperanto 0% hoàn tất
  2. Bảng chữ cái và cách phát âm 75% hoàn tất

Bài học[sửa]

  1. Kiến thức cơ bản 50% hoàn tất
  2. Cụm từ 0% hoàn tất
  3. Thời tiết - Vetero 0% hoàn tất