Danh sách tiểu hành tinh/61001–61100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61001 2000 KJ31 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61002 2000 KS32 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61003 2000 KU32 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61004 2000 KH33 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61005 2000 KA35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61006 2000 KR35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61007 2000 KV35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61008 2000 KE36 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61009 2000 KH36 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61010 2000 KR36 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61011 2000 KJ40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
61012 2000 KP41 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61013 2000 KR41 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61014 2000 KV41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61015 2000 KJ42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61016 2000 KT42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
61017 2000 KX42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61018 2000 KA46 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61019 2000 KU46 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61020 2000 KC47 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
61021 2000 KS49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
61022 2000 KY49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
61023 2000 KV50 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61024 2000 KJ52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
61025 2000 KU52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
61026 2000 KG53 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61027 2000 KP53 29/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61028 2000 KR53 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61029 2000 KG55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61030 2000 KN55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61031 2000 KQ55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61032 2000 KC56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61033 2000 KG56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61034 2000 KX56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61035 2000 KN57 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
61036 2000 KC59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
61037 2000 KG59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
61038 2000 KU59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
61039 2000 KW59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
61040 2000 KQ60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
61041 2000 KR60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61042 Noviello 2000 KB61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
61043 2000 KJ61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
61044 2000 KT62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
61045 2000 KU62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61046 2000 KB63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
61047 2000 KJ63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
61048 2000 KV63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
61049 2000 KF65 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61050 2000 KM72 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61051 2000 KC73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
61052 2000 KF73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
61053 2000 KQ73 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
61054 2000 KR74 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61055 2000 KJ75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61056 2000 KN75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61057 2000 KD76 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
61058 2000 KT78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61059 2000 LX 02/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
61060 2000 LH1 02/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
61061 2000 LX1 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61062 2000 LF2 03/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
61063 2000 LN4 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61064 2000 LW4 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61065 2000 LE5 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61066 2000 LV5 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
61067 2000 LQ6 06/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
61068 2000 LR6 06/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
61069 2000 LS7 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61070 2000 LV7 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61071 2000 LS8 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61072 2000 LW8 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61073 2000 LB9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61074 2000 LR9 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61075 2000 LQ10 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61076 2000 LP14 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61077 2000 LU15 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
61078 2000 LZ15 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
61079 2000 LY17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61080 2000 LW19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61081 2000 LZ19 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61082 2000 LB20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61083 2000 LE20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61084 2000 LF20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61085 2000 LL21 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61086 2000 LU21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61087 2000 LY21 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61088 2000 LZ21 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61089 2000 LO22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
61090 2000 LN23 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61091 2000 LU27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61092 2000 LV27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
61093 2000 LW27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61094 2000 LH28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
61095 2000 LP28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61096 2000 LS28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
61097 2000 LT28 12/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61098 2000 LY28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
61099 2000 LG29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
61100 2000 LJ29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL