Danh sách tiểu hành tinh/477901–478000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477901 2011 KL23 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477902 2011 KT24 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477903 2011 KF27 26/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
477904 2011 KQ27 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477905 2011 KX29 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477906 2011 KY30 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477907 2011 KW32 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477908 2011 KS45 21/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477909 2011 LF4 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477910 2011 LF6 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477911 2011 LY10 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477912 2011 LO17 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
477913 2011 LG25 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
477914 2011 ML5 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477915 2011 NO 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477916 2011 OE1 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477917 2011 OK1 02/07/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
477918 2011 PK2 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
477919 2011 PR8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477920 2011 PO13 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
477921 2011 QN10 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477922 2011 QY18 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477923 2011 QV23 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477924 2011 QQ24 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477925 2011 QK29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477926 2011 QL36 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
477927 2011 QG46 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477928 2011 QS48 12/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
477929 2011 QM55 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477930 2011 QZ57 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477931 2011 QX58 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477932 2011 QN62 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477933 2011 QZ63 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477934 2011 QC67 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
477935 2011 QD74 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477936 2011 QQ74 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
477937 2011 QU78 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477938 2011 QM82 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477939 2011 QH83 27/01/2009 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
477940 2011 QF88 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477941 2011 QM88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477942 2011 QJ93 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477943 2011 QH94 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477944 2011 QQ94 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477945 2011 QV94 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477946 2011 QY94 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477947 2011 QB97 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477948 2011 QF98 28/08/2011 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
477949 2011 RM4 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477950 2011 RT11 14/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
477951 2011 RE12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477952 2011 RL12 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477953 2011 RX12 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477954 2011 RW15 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
477955 2011 RS17 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477956 2011 RT18 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477957 2011 SF5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477958 2011 SG9 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477959 2011 SU11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477960 2011 SB23 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477961 2011 SX33 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477962 2011 SA34 04/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
477963 2011 SG35 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477964 2011 SL37 02/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
477965 2011 SH42 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477966 2011 SF45 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477967 2011 SW47 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477968 2011 SE51 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
477969 2011 SV52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477970 2011 SZ52 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477971 2011 SL64 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477972 2011 SE65 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477973 2011 SH65 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477974 2011 SL68 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
477975 2011 ST76 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477976 2011 SJ78 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477977 2011 SJ82 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477978 2011 SL83 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477979 2011 SK85 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477980 2011 SN85 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477981 2011 SN89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477982 2011 SF91 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477983 2011 SY93 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477984 2011 SU95 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477985 2011 SE99 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477986 2011 SN101 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477987 2011 SY104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477988 2011 SG107 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477989 2011 SW109 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477990 2011 SB116 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
477991 2011 SX117 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477992 2011 SL124 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477993 2011 SB127 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477994 2011 SM127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477995 2011 SC132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477996 2011 SA134 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477997 2011 SO134 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477998 2011 SH137 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
477999 2011 SF138 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478000 2011 SG139 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also