Danh sách tiểu hành tinh/463601–463700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463601 2013 SP50 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
463602 2013 SZ51 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463603 2013 SA58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463604 2013 SQ60 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
463605 2013 SN61 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463606 2013 SS61 21/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
463607 2013 SS67 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463608 2013 SO72 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463609 2013 SG73 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463610 2013 SL76 12/09/2013 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
463611 2013 SR76 11/10/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
463612 2013 SZ79 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463613 2013 SA85 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463614 2013 SF86 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463615 2013 TQ8 11/05/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
463616 2013 TS8 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463617 2013 TD9 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463618 2013 TD13 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463619 2013 TJ13 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463620 2013 TQ13 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463621 2013 TZ20 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463622 2013 TO23 13/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
463623 2013 TX24 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463624 2013 TY27 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463625 2013 TE30 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463626 2013 TD33 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463627 2013 TQ33 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
463628 2013 TN36 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
463629 2013 TP36 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463630 2013 TD51 27/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
463631 2013 TK52 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463632 2013 TW67 28/05/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
463633 2013 TZ87 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463634 2013 TE89 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463635 2013 TG102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463636 2013 TH106 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463637 2013 TR107 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463638 2013 TA110 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
463639 2013 TC112 30/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463640 2013 TH113 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463641 2013 TA114 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463642 2013 TD115 01/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
463643 2013 TD126 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463644 2013 TO130 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463645 2013 TE132 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463646 2013 TG134 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463647 2013 TG136 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
463648 2013 TD140 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463649 2013 TO143 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463650 2013 TP144 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
463651 2013 TX144 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
463652 2013 TG145 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463653 2013 TP146 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
463654 2013 US6 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
463655 2013 UH13 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463656 2013 VA7 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463657 2013 WA24 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
463658 2013 WR35 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463659 2013 WC67 21/07/2012 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
463660 2013 WB89 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463661 2013 WC108 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463662 2013 YO24 18/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
463663 2014 HY123 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 24 km MPC · JPL
463664 2014 JY24 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
463665 2014 LC16 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463666 2014 LH26 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463667 2014 LG27 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
463668 2014 MV51 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463669 2014 NB41 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463670 2014 NL46 26/08/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
463671 2014 OJ2 27/10/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
463672 2014 OR32 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463673 2014 OM45 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463674 2014 OC84 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463675 2014 OX85 17/09/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
463676 2014 OJ91 10/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
463677 2014 OY97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
463678 2014 OP98 07/10/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463679 2014 OS118 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463680 2014 OX126 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463681 2014 OJ187 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463682 2014 OQ187 29/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
463683 2014 OQ188 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
463684 2014 OU188 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
463685 2014 OY190 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
463686 2014 OA192 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463687 2014 OE198 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
463688 2014 OV230 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463689 2014 OS244 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463690 2014 OG295 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463691 2014 OJ296 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463692 2014 OQ296 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463693 2014 ON298 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463694 2014 OY360 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463695 2014 OS383 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463696 2014 PO5 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
463697 2014 PA15 13/01/2013 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
463698 2014 PU23 16/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
463699 2014 PD30 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
463700 2014 PP30 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL