Danh sách tiểu hành tinh/461101–461200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461101 2015 BF114 05/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
461102 2015 BU206 16/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
461103 2015 BJ207 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461104 2015 BH214 09/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
461105 2015 BJ218 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461106 2015 BT218 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461107 2015 BU222 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
461108 2015 BO227 13/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
461109 2015 BF368 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461110 2015 BX413 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461111 2015 BZ516 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
461112 2015 CO8 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461113 2015 CR35 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461114 2015 CG36 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461115 2015 DG22 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461116 2015 DL117 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461117 2015 DD145 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
461118 2015 DR146 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461119 2015 DX147 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461120 2015 DE177 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461121 2015 DC178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461122 2015 FY 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461123 2015 OL22 03/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
461124 2015 RX73 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461125 2015 RC83 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
461126 2015 RH116 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461127 2015 RD151 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
461128 2015 RX196 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461129 2015 RK234 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461130 2015 RJ235 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461131 2015 TS2 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461132 2015 TL77 29/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
461133 2015 TZ82 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461134 2015 TO86 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461135 2015 TU88 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461136 2015 TC102 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
461137 2015 TH102 14/10/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
461138 2015 TU103 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461139 2015 TH105 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
461140 2015 TV105 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
461141 2015 TD106 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461142 2015 TG106 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461143 2015 TH109 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461144 2015 TU110 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461145 2015 TA111 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461146 2015 TC111 27/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
461147 2015 TS111 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461148 2015 TD112 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
461149 2015 TO112 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461150 2015 TN114 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461151 2015 TT114 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461152 2015 TY114 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461153 2015 TC115 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461154 2015 TS115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461155 2015 TH116 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
461156 2015 TS116 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461157 2015 TD117 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461158 2015 TE117 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
461159 2015 TW119 06/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461160 2015 TB120 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461161 2015 TD126 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461162 2015 TO138 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461163 2015 TY142 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
461164 2015 TZ146 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461165 2015 TY179 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461166 2015 TY183 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461167 2015 TF184 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461168 2015 TH224 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461169 2015 TK224 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461170 2015 TX232 23/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
461171 2015 TY304 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461172 2015 TE321 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461173 2015 UQ11 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461174 2015 UZ46 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
461175 2015 US48 16/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
461176 2015 UJ66 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
461177 2015 UW77 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461178 2015 UH79 14/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
461179 2015 VE4 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
461180 2015 VA42 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461181 2015 VG42 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
461182 2015 VB63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461183 2015 VO63 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
461184 2015 VS65 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461185 2015 VH72 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461186 2015 VL72 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461187 2015 VE78 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461188 2015 VZ95 25/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461189 2015 VG97 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461190 2015 VH97 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461191 2015 VY98 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461192 2015 VA99 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461193 2015 VK100 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461194 2015 VO101 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461195 2015 VV102 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461196 2015 VR103 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461197 2015 VU106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461198 2015 VW112 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461199 2015 VF113 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
461200 2015 VP113 06/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL