Danh sách tiểu hành tinh/459801–459900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459801 2013 RO77 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459802 2013 RE81 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459803 2013 RT81 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459804 2013 RA82 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459805 2013 RS85 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459806 2013 RS92 11/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
459807 2013 RR94 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459808 2013 RT95 12/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
459809 2013 RO96 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459810 2013 SN8 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459811 2013 SU17 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459812 2013 SP23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459813 2013 SP30 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459814 2013 SM33 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459815 2013 SO33 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459816 2013 SB34 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459817 2013 SZ35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459818 2013 SP36 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459819 2013 SW39 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459820 2013 SA40 16/07/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
459821 2013 SH47 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459822 2013 SQ52 19/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459823 2013 SU52 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
459824 2013 SP54 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459825 2013 SO62 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
459826 2013 SW63 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459827 2013 SS64 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459828 2013 SW65 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459829 2013 SO67 17/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
459830 2013 SH72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459831 2013 SV72 13/09/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
459832 2013 SW73 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459833 2013 ST75 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459834 2013 SO77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
459835 2013 SP83 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459836 2013 SW83 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459837 2013 SK85 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
459838 2013 TP 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459839 2013 TN2 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459840 2013 TP8 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459841 2013 TF13 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459842 2013 TG15 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459843 2013 TJ21 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459844 2013 TS28 28/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459845 2013 TT28 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459846 2013 TK33 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459847 2013 TP38 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459848 2013 TA46 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459849 2013 TN47 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459850 2013 TX47 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459851 2013 TS52 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459852 2013 TE67 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459853 2013 TD70 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459854 2013 TB79 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459855 2013 TJ79 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459856 2013 TU83 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459857 2013 TE104 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459858 2013 TO121 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459859 2013 TO124 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459860 2013 TY124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
459861 2013 TL126 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459862 2013 TW126 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459863 2013 TR129 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
459864 2013 TG142 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459865 2013 XZ8 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 56 km MPC · JPL
459866 2013 YE54 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459867 2013 YE62 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
459868 2013 YP96 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
459869 2014 AQ4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459870 2014 AT28 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 18 km MPC · JPL
459871 2014 ET6 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459872 2014 EK24 10/03/2014 Catalina CSS APO · 78 m MPC · JPL
459873 2014 FJ 09/12/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
459874 2014 GS32 20/09/2011 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
459875 2014 GR49 26/08/2012 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
459876 2014 HW37 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459877 2014 HL66 29/07/2011 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
459878 2014 HX123 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459879 2014 JH22 27/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
459880 2014 JQ25 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459881 2014 JT30 02/05/2014 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459882 2014 JQ37 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
459883 2014 JX55 28/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
459884 2014 KM34 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459885 2014 KN39 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459886 2014 KS45 31/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459887 2014 KG51 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459888 2014 KP78 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459889 2014 KC87 09/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
459890 2014 KG92 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459891 2014 KM101 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459892 2014 LW 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459893 2014 LE11 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459894 2014 LM11 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459895 2014 LS12 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459896 2014 LJ16 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459897 2014 LF21 27/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
459898 2014 MQ 08/12/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459899 2014 MP2 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459900 2014 MA4 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL