Danh sách tiểu hành tinh/441801–441900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441801 2009 FV53 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441802 2009 FH64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441803 2009 FC65 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441804 2009 FW73 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441805 2009 HQ8 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441806 2009 HJ24 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441807 2009 HE34 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441808 2009 HV39 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441809 2009 HV48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441810 2009 HD99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441811 2009 HF102 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441812 2009 JH8 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441813 2009 KH5 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
441814 2009 KP23 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441815 2009 KU23 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441816 2009 KC24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441817 2009 LM4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
441818 2009 MW8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
441819 2009 NW1 11/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
441820 2009 OD10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
441821 2009 OW12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
441822 2009 OC17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441823 2009 QO5 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 140 m MPC · JPL
441824 2009 RO61 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
441825 2009 SK1 17/09/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
441826 2009 SR64 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441827 2009 SA88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441828 2009 SF97 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441829 2009 SQ241 18/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
441830 2009 SJ244 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441831 2009 SB286 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
441832 2009 SK343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441833 2009 TU19 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441834 2009 TW47 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441835 2009 UH53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
441836 2009 UC82 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441837 2009 UZ125 14/10/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
441838 2009 VJ5 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441839 2009 VU28 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441840 2009 VK31 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441841 2009 VB35 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
441842 2009 VJ35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441843 2009 VK53 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441844 2009 VK58 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441845 2009 VU73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441846 2009 VX98 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441847 2009 VG114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441848 2009 WN10 17/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
441849 2009 WO20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441850 2009 WJ23 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441851 2009 WK33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
441852 2009 WC42 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441853 2009 WD71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
441854 2009 WR96 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441855 2009 WY96 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
441856 2009 WD101 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
441857 2009 WP162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441858 2009 WS169 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441859 2009 WU171 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441860 2009 WH190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441861 2009 WF219 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441862 2009 WX260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441863 2009 WE262 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441864 2009 XG 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
441865 2009 YZ2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441866 2009 YM11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441867 2009 YA15 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441868 2009 YC17 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441869 2009 YG23 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441870 2009 YF25 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441871 2010 AX38 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441872 2010 AC40 09/01/2010 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,7 km MPC · JPL
441873 2010 AB55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
441874 2010 AC60 06/01/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
441875 2010 AX128 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441876 2010 AV133 15/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441877 2010 BS6 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
441878 2010 BK13 16/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
441879 2010 BC74 23/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
441880 2010 CX9 08/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
441881 2010 CW31 09/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
441882 2010 CC51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441883 2010 CM70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441884 2010 CX73 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441885 2010 CH79 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441886 2010 CZ98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441887 2010 CS103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441888 2010 CY155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441889 2010 CH161 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441890 2010 CC162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441891 2010 CE181 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441892 2010 CU181 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441893 2010 CC182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
441894 2010 DT25 19/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
441895 2010 EM 01/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
441896 2010 EF29 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441897 2010 EG32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441898 2010 EP33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441899 2010 EU66 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441900 2010 EC68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL