Danh sách tiểu hành tinh/430901–431000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430901 2005 SQ46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430902 2005 SW49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430903 2005 SR51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430904 2005 SA69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430905 2005 SQ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
430906 2005 SQ125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430907 2005 SF161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430908 2005 SS168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430909 2005 SM173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430910 2005 SY205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
430911 2005 ST240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430912 2005 SU256 22/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430913 2005 SL259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430914 2005 SA271 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
430915 2005 SX278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430916 2005 SN290 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430917 2005 TP14 03/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
430918 2005 TN16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430919 2005 TM32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
430920 2005 TZ40 02/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
430921 2005 TO54 01/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
430922 2005 TV58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430923 2005 TS59 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
430924 2005 TY63 06/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
430925 2005 TC99 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
430926 2005 TD113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430927 2005 TC134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430928 2005 TA163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
430929 2005 TK190 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430930 2005 TP194 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430931 2005 UW39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430932 2005 UJ45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430933 2005 UR53 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430934 2005 UC61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430935 2005 UJ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430936 2005 UV92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
430937 2005 UZ105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430938 2005 UM117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430939 2005 UA127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430940 2005 UE139 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430941 2005 UT218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430942 2005 UD234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
430943 2005 UP236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430944 2005 UG241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430945 2005 UZ243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430946 2005 UC249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430947 2005 UV296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430948 2005 UP309 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
430949 2005 UQ325 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430950 2005 UM361 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430951 2005 UZ361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430952 2005 UY394 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430953 2005 UN482 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430954 2005 UW513 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430955 2005 UC514 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
430956 2005 UB517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 960 m MPC · JPL
430957 2005 UL517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
430958 2005 UC526 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430959 2005 VH24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430960 2005 VH39 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430961 2005 VT123 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430962 2005 WX18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430963 2005 WN27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430964 2005 WY36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430965 2005 WX42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430966 2005 WW48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430967 2005 WA50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430968 2005 WD51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430969 2005 WT51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430970 2005 WD56 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
430971 2005 WL78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430972 2005 WM79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430973 2005 WT91 25/11/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
430974 2005 WQ93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430975 2005 WX94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430976 2005 WA96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430977 2005 WL111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430978 2005 WP115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430979 2005 WN119 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
430980 2005 WL135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430981 2005 WU140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
430982 2005 WV141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
430983 2005 WA147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430984 2005 WY152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430985 2005 WW153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430986 2005 WS157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430987 2005 WP160 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430988 2005 WV160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430989 2005 WX172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430990 2005 WC183 28/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430991 2005 XO12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430992 2005 XS24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430993 2005 XO37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
430994 2005 XG44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430995 2005 XV45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430996 2005 XP47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430997 2005 XR65 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430998 2005 XA78 10/12/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,9 km MPC · JPL
430999 2005 XL86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
431000 2005 YT16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also