Danh sách tiểu hành tinh/378501–378600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378501 2007 TE393 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
378502 2007 TW404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378503 2007 TR413 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
378504 2007 TK418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378505 2007 TS421 12/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
378506 2007 TB438 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378507 2007 TH445 03/10/2007 Las Campanas Las Campanas Obs. 6,1 km MPC · JPL
378508 2007 TH449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378509 2007 UP9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
378510 2007 UB14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
378511 2007 UO14 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378512 2007 UE19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
378513 2007 UN23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
378514 2007 UX28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
378515 2007 UU56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
378516 2007 UG62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
378517 2007 UF88 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378518 2007 UP93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
378519 2007 UT121 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
378520 2007 VP20 02/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
378521 2007 VB26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378522 2007 VV67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378523 2007 VY88 02/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
378524 2007 VP154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378525 2007 VV177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
378526 2007 VH186 11/11/2007 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
378527 2007 VK243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
378528 2007 WT63 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
378529 2007 YC22 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378530 2007 YF51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378531 2008 AR8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
378532 2008 AP28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
378533 2008 AB55 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378534 2008 AZ91 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
378535 2008 AN98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378536 2008 AX100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
378537 2008 AY127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378538 2008 AC138 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
378539 2008 BA6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378540 2008 BF36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378541 2008 BO36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
378542 2008 CE4 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378543 2008 CY11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378544 2008 CA25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378545 2008 CJ25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378546 2008 CP34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378547 2008 CU43 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378548 2008 CW44 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
378549 2008 CW80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378550 2008 CU103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378551 2008 CM108 09/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
378552 2008 CZ110 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378553 2008 CN138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378554 2008 CD147 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378555 2008 CW152 09/02/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
378556 2008 CL156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378557 2008 CY159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378558 2008 CB164 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378559 2008 CW170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
378560 2008 CH172 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378561 2008 CC183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
378562 2008 CG184 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
378563 2008 CU193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378564 2008 CF197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378565 2008 CK201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
378566 2008 CL205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
378567 2008 CM205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378568 2008 CM213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
378569 2008 CP214 12/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
378570 2008 DY14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378571 2008 DX31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
378572 2008 DY31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
378573 2008 DR53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378574 2008 DY53 29/02/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
378575 2008 DF55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
378576 2008 DB56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
378577 2008 DC56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378578 2008 DE56 28/02/2008 Nogales Tenagra II Obs. 6,1 km MPC · JPL
378579 2008 DT59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378580 2008 DA60 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378581 2008 DV67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378582 2008 DK82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378583 2008 DM84 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378584 2008 DK89 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
378585 2008 EY6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 610 m MPC · JPL
378586 2008 EJ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378587 2008 ER20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378588 2008 EQ21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378589 2008 EZ22 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
378590 2008 EA23 03/03/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
378591 2008 EO35 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378592 2008 EK42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
378593 2008 EV44 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378594 2008 EO46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378595 2008 EK47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378596 2008 EH48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378597 2008 EV52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
378598 2008 EL58 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378599 2008 EP88 07/03/2008 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
378600 2008 EM89 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL