Danh sách tiểu hành tinh/378601–378700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378601 2008 EA108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
378602 2008 EQ116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
378603 2008 EG121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378604 2008 ER137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378605 2008 EF149 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
378606 2008 EN154 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
378607 2008 EW156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378608 2008 EW157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378609 2008 ES164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378610 2008 FT6 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
378611 2008 FY15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378612 2008 FW39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378613 2008 FE41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378614 2008 FK42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
378615 2008 FQ53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378616 2008 FN55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378617 2008 FS66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
378618 2008 FT66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378619 2008 FW66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378620 2008 FY66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
378621 2008 FV68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378622 2008 FE69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378623 2008 FY74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378624 2008 FV76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378625 2008 FM83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378626 2008 FY89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
378627 2008 FP97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378628 2008 FK102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378629 2008 FZ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378630 2008 FT104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
378631 2008 FV107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378632 2008 FX107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
378633 2008 FD115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
378634 2008 FM116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378635 2008 FQ127 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378636 2008 FM128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378637 2008 FM129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
378638 2008 FT129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378639 2008 FG130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
378640 2008 FC133 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378641 2008 FX134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378642 2008 FR136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378643 2008 FT137 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378644 2008 GG4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
378645 2008 GU10 23/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
378646 2008 GQ27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
378647 2008 GF35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378648 2008 GM35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
378649 2008 GH37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378650 2008 GS37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378651 2008 GF41 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
378652 2008 GR41 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
378653 2008 GY46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378654 2008 GZ52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
378655 2008 GY72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
378656 2008 GB73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
378657 2008 GO77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
378658 2008 GV82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378659 2008 GU97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378660 2008 GQ100 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
378661 2008 GR103 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378662 2008 GK104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378663 2008 GU106 12/04/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
378664 2008 GL107 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378665 2008 GB116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378666 2008 GS117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378667 2008 GK137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378668 2008 GN140 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
378669 Rivas 2008 HO4 29/04/2008 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
378670 2008 HR8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
378671 2008 HZ11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
378672 2008 HD13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
378673 2008 HT19 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
378674 2008 HV21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
378675 2008 HW39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
378676 2008 HB42 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378677 2008 HX45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378678 2008 HG50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378679 2008 HU55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378680 2008 HX62 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
378681 2008 HJ64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
378682 2008 JD4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378683 2008 JZ11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378684 2008 JC17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378685 2008 JJ22 01/05/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
378686 2008 JW26 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
378687 2008 JM30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378688 2008 JN38 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
378689 2008 KT4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378690 2008 KL5 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
378691 2008 KU7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
378692 2008 KO10 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
378693 2008 KE15 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
378694 2008 KT28 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
378695 2008 KG30 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
378696 2008 KU38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
378697 2008 LS 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
378698 2008 LT11 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
378699 2008 LE17 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378700 2008 MU 26/06/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL